Nova/prenovljena/ponovna človečnost

Kar boste sedaj prebrali, sem napisala kot redovnica in članica civilno-družbene pobude Resnica in sočutje ob 70-letnici konca 2. svetovne vojne. Nisem tista, ki je govorila na okroglih mizah, ustvarila likovna dela, umetniške instalacije, imela koncerte, zbrala filme s tematiko odnosa med žrtvami, organizirala duhovno posvojitev vojnih žrtev. Poslušala sem druge in svoje srce, se […]

Trdoživost, naša priložnost

Skupnost kjer živim, je medgeneracijska. Gibljemo se v razponu 50ih let, od 30+ do 80+. Gledano od daleč so bile razmere, v katerih je živel starejši del skupnosti, zahtevnejše glede materialnih razmer. Večkrat so bile lačne, bolj jih je zeblo, več fizičnega dela so opravile, zaradi nacionaliziranega imetja so bile v slabših bivanjskih razmerah. Mlajši […]

Golobi miru

Všeč mi je, ko nekatere stvari sovpadejo – kljub prizadevanju in načrtovanju, se zgodijo kot dar – nepričakovan dodatek. Tako je umetniška inštalacija Golobi miru z Brezij prišla na svojo drugo postajo k nam, v Hišo kruha, ravno ko poteka mednarodno srečanje (evropskih) duhovnih spremljevalcev na temo sočutja, resnice in sprave.  Pripeljali so jo v deževnem popoldnevu, a […]

Srce v mednarodni izvedbi

V teh dneh poteka pri nas v Hiši kruha mednarodno srečanje duhovnih spremljevalcev, ki so povezani v SDE (Spiritual directors in Europe). Združenje je ekumensko, člani pripadajo različnim krščanskim Cerkvam. Že ko je pripravljalni odbor pred slabim letom prišel k nam na priprave, sem opazila, da so malo drugačni: vzeli so si čas za človeka, […]

Beseda podpore Zavodu iskreni.net

Te besede pišem, ker verjamem in izkušam, da je včasih potrebno izreči tudi boleči vidik resnice, da se prečisti v dialogu z drugimi in izkaže ali oz. kako se imamo v resnici radi.  Da bi razumeli, od kod prihaja ta sklepna misel že kar na začetku, dodajam  zgodbo. Z mladimi sem bila na kanonizaciji papežev […]

Zgodba neke naslovnice

Najprej je bila ideja na srečanju, nekje proti sredini septembra. Potem je bilo ‘tik pred zdajci’ – čas, da se ideja uresniči: delavnica doma v samostanu. Potem je bil preizkus pred hišo. In potem je napočil dan, ko so si okvir(1) podajali(2) mnogi(3). 1. oktobra 2013 sem vtipkala na google za fotografije ‘Stična mladih 2013’ […]